India Matrimony
26, Delhi, Vashisht Girl, Teacher 5'3" - Printable Version

+- India Matrimony (https://indiamatrimony.com)
+-- Forum: Languages (https://indiamatrimony.com/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Forum: Hindi (https://indiamatrimony.com/forumdisplay.php?fid=20)
+---- Forum: Bridegrooms Wanted (https://indiamatrimony.com/forumdisplay.php?fid=87)
+----- Forum: Hindu (https://indiamatrimony.com/forumdisplay.php?fid=459)
+------ Forum: Indian States (https://indiamatrimony.com/forumdisplay.php?fid=1809)
+------- Forum: Brahmin (https://indiamatrimony.com/forumdisplay.php?fid=3777)
+------- Thread: 26, Delhi, Vashisht Girl, Teacher 5'3" (/showthread.php?tid=3782)26, Delhi, Vashisht Girl, Teacher 5'3" - kant3232rk - 01-13-2018

26, Delhi, Vashisht Girl, Teacher 5'3"
Need Well settled, Delhi boy.